Informatie over de CoronaCheck app met ingang van 1 juli 2023

Met ingang van 1 juli 2023 verstrekt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geen gegevens meer voor het aanmaken van een scanbare QR code in de CoronaCheck app. De reden hiervoor is dat op die datum de rechtsgrondslag voor het uitgeven van digitale EU-COVID-certificaten (DCC’s) door de minister van VWS is komen te vervallen. De desbetreffende gegevens worden ook niet langer door de minister bewaard.

De CoronaCheck app stelt gebruikers wel in staat om de DCC’s die vóór 1 juli in de applicatie zijn aangemaakt te bewaren en te downloaden. Echter, alleen de gegevens die op uiterlijk 30 juni 2023 lokaal in de CoronaCheck app zijn opgenomen worden op het apparaat bewaard.

De CoronaCheck app is hierdoor met ingang van 1 juli 2023 enkel een archief van gegevens die vóór 1 juli zijn verwerkt. Er vindt geen nieuwe verwerking van persoonsgegevens meer plaats. De applicatie zal enkel nog de gegevens kunnen tonen die vóór 1 juli 2023 zijn ingeladen en in een DCC zijn omgezet. Het is niet meer mogelijk om nieuwe DCC’s aan te maken. De gegevens worden bij het openen van de applicatie niet opnieuw opgehaald of opnieuw verwerkt.

De beschikbare gegevens worden tot 31 december 2023 op het apparaat bewaard. Daarna wordt de app uitgeschakeld en zullen de gegevens niet meer op het apparaat toegankelijk zijn. Indien de gegevens of de CoronaCheck app op enig moment door de gebruiker worden verwijderd, worden tevens de lokaal opgeslagen gegevens verwijderd.

Waarschuwing: Bij het tonen van een QR code ziet de controleur alle gegevens die met de QR-code in de CoronaCheck app zichtbaar worden gemaakt. Dit zijn de gegevens die lokaal op het apparaat zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan de CoronaCheck app. Klik hier voor een overzicht van die gegevens. Bedenk dat als je de QR-code in de CoronaCheck app laat scannen in een land buiten de EU of de Schengenzone, daar andere regels voor het beschermen van persoonsgegevens kunnen gelden. De CoronaCheck app biedt de mogelijkheid om DCC’s te downloaden als PDF. Deze PDF kan naar eigen inzicht worden opgeslagen of gedeeld met anderen.Je bent zelf verantwoordelijk voor het al dan niet ter inzage geven van je gegevens via de CoronaCheck app of door het delen van een PDF.

Overzicht van verwerkte persoonsgegevens

Persoonsgegevens die voor 1 juli werden verwerkt bij uitgifte van een EU DCC

Persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de QR-code die je toont aan controleurs:

EU DCC

Persoonsgegevens die in de EU DCC (QR-code) zijn opgenomen ongeacht het type (test-, vaccinatie- of herstelbewijs):

De QR-code voor het EU DCC als testbewijs bevat naast de algemene gegevens:

De QR-code voor het EU DCC als vaccinatiebewijs naast de algemene gegevens:

De QR-code voor het EU DCC als herstelbewijs bevat in aanvulling op de algemene gegevens de volgende gegevens: