FAQ

De QR-code van mijn vaccinatie is verlopen.
Wat moet ik doen?

Je QR-code kan verlopen als je deze zelf hebt toegevoegd aan de CoronaCheck-app. Bijvoorbeeld als je een QR-code van een papieren bewijs hebt ingescand, of vanuit een buitenlandse corona-app. Je vaccinatie is nog geldig, maar het bewijs dat je hebt toegevoegd niet meer.

Omdat je vaccinatie wel wordt meegeteld in je vaccinatiereeks, blijft de QR-code in de app staan. Je kunt deze QR-code alleen niet meer gebruiken.

Wat betekent een dosis 2/1 of 3/1 op mijn vaccinatiebewijs?

Heb je corona gehad vóór je eerste vaccinatie, of ben je gevaccineerd met het Janssen-vaccin? Dan kan het zijn dat je een bewijs met dosis 2/1 of 3/1 hebt gekregen. Het eerste getal van deze dosis staat voor het aantal prikken dat je hebt gehad. Het tweede getal staat voor het aantal prikken dat je nodig hebt voor volledige vaccinatie.

Omdat je corona hebt gehad vóór je eerste vaccinatie of gevaccineerd bent met het Janssen-vaccin heb je maar één prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn. Je eerste vaccinatie wordt dan getoond als dosis 1/1. Bij elke vaccinatie daarna verandert alleen het eerste getal. Je tweede prik krijgt dosis 2/1, je derde prik 3/1, enzovoorts.

Voor kinderen tot twaalf jaar gelden er andere regels. Kijk op Eisen en geldigheid vaccinatiebewijs.