Meestgestelde vragen
Taal: Nederlands
Wissel van taal:

Gebruikersvoorwaarden voor CoronaCheck Scanner

Inhoudsopgave

 1. Gebruikte afkortingen
 2. Over deze gebruikersvoorwaarden
 3. Hoe werkt CoronaCheck Scanner?
  1. Downloaden en installeren
  2. Een coronatoegangsbewijs scannen
  3. Updaten
  4. Meer uitgebreid
  5. App verwijderen
 4. Voor wie is CoronaCheck Scanner?
 5. Waarom CoronaCheck Scanner?
 6. CoronaCheck Scanner biedt geen bescherming tegen het coronavirus
 7. Privacy
  1. Doelbinding
 8. Beveiliging
 9. Functioneren van CoronaCheck Scanner
 10. Aansprakelijkheid
 11. Intellectueel eigendomsrecht
 12. Wijzigen van de voorwaarden
 13. Beëindigen van CoronaCheck Scanner
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 15. Overig
 16. Contact

Gebruikte afkortingen

Over deze gebruikersvoorwaarden

In deze gebruikersvoorwaarden leest u hoe CoronaCheck Scanner werkt, wat u ermee kunt en wat uw rechten en verantwoordelijkheden zijn. Lees daarom de voorwaarden goed door voordat u ze accepteert. Door deze voorwaarden te accepteren, verklaart u aan VWS dat u de voorwaarden helemaal heeft gelezen, ze heeft begrepen en dat u ermee akkoord gaat. Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat dan kunt u CoronaCheck Scanner niet installeren.

Hoe werkt CoronaCheck Scanner?

Downloaden en installeren

Om digitale coronatoegangsbewijzen uit CoronaCheck en fysieke coronatoegangsbewijzen op papier te controleren op geldigheid is CoronaCheck Scanner benodigd. CoronaCheck Scanner kunt gratis u downloaden in de App Store (voor iOS) en de Google Play Store (voor Android) en installeren op uw smartphone of tablet. Download u CoronaCheck Scanner daarom alleen in de App Store of Google Play Store en wees alert op valse/namaak apps. CoronaCheck Scanner wordt alleen ondersteund vanaf iOS versie 11 en Android versie 6.

Nadat CoronaCheck Scanner is gedownload en deze voorwaarden zijn geaccepteerd, kan CoronaCheck Scanner gebruikt worden. Voordat u gebruik kunt maken van de app dient dus u deze gebruikersvoorwaarden te lezen en akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden. U kunt deze gebruikersvoorwaarden terugvinden op de website van CoronaCheck.

Een coronatoegangsbewijs scannen

Wanneer personen aan een controleur het coronatoegangsbewijs tonen, kan met gebruik van CoronaCheck Scanner de geldigheid van het coronatoegangsbewijs gecontroleerd worden. Een persoon kan een digitaal coronatoegangsbewijs tonen in CoronaCheck of een papieren coronatoegangsbewijs tonen dat is gegenereerd en via coronacheck.nl en vervolgens door de persoon is geprint. Voor de validatie van een coronatoegangsbewijs is geen online verbinding vereist. Wanneer het coronatoegangsbewijs wordt gescand met behulp van CoronaCheck Scanner dient in geval van een digitaal coronatoegangsbewijs in CoronaCheck de bewegende visuele animatie naast de QR-code als beveiligingsfunctie. Aan de hand van deze animatie kan een controleur checken of er geen screenshot van de QR-code in CoronaCheck is gemaakt. Daarnaast wordt er bij het digitale coronatoegangsbewijs in CoronaCheck en het papieren coronatoegangsbewijs zowel in de QR-code als onder de QR-code een set identificerende gegevens (eerste letter voornaam, eerste letter achternaam, geboortedag en geboortemaand) getoond. Belangrijk is dat CoronaCheck Scanner deze set aan identificerende gegevens niet vastlegt. De QR-code inclusief set identificerende gegevens wordt alleen uitgelezen door CoronaCheck Scanner om vervolgens na het scannen van het coronatoegangsbewijs een ‘geldig coronatoegangsbewijs’ (groene kleur) of ‘geen geldig coronatoegangsbewijs’ (rode kleur) als status te geven. Er bestaat de mogelijkheid dat een grijs scherm wordt getoond na het scannen van een QR-code. Een grijs scherm wordt alleen getoond wanneer er een QR-code is gescand die is ontwikkeld om de werking van CoronaCheck Scanner te testen. Wanneer een grijs scherm wordt getoond heeft de gescande QR-code geen betrekking op een persoon, maar het gaat om een test code. Wanneer de status als ‘geen geldig coronatoegangsbewijs’ (rood scherm) weergegeven wordt, zal ook een algemene toelichting beschreven staan met mogelijke oorzaken voor het ontvangen van deze status. Ook moet de controleur de identiteit van de persoon controleren middels een check van het identiteitsbewijs (het gaat hier alleen om een fysieke check, (een kopie van) het identiteitsbewijs wordt op geen enkele wijze opgeslagen).

Bij een correcte weergave van de animatie (bij gebruik van CoronaCheck) en een groen scherm na het scannen van het coronatoegangsbewijs kan de controleur toegang verlenen tot het evenement of de locatie.

Updaten

Het is belangrijk om de nieuwste versie van de app te gebruiken. Ook dient het meest actuele besturingssysteem van Apple of Android (Google) gebruikt te worden. Als u niet de laatste updates gebruikt, kan het zijn dat de app niet goed werkt.

Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet u er voor zorgen dat uw apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen.

Meer uitgebreid

Lees voor meer uitgebreide informatie over de (technische) werking van CoronaCheck Scanner die informatie zoals gepubliceerd op Github. Deze informatie is niet juridisch bindend en geeft geen garantie voor de werking van CoronaCheck Scanner.

App verwijderen

Indien u de app niet langer wenst te gebruiken kunt u CoronaCheck Scanner verwijderen van de smartphone of tablet waarop CoronaCheck Scanner is geïnstalleerd.

Voor wie is CoronaCheck Scanner?

De app kan door iedereen gedownload worden via de Apple Appstore of Google Play Store. Een controleur kan met CoronaCheck Scanner toegang weigeren wanneer personen geen coronatoegangsbewijs kunnen tonen of wanneer het scannen van een coronatoegangsbewijs met CoronaCheck Scanner een rood scherm toont.

Waarom CoronaCheck Scanner?

De uitbraak van het SARS-CoV-2 (hierna: “het coronavirus”) heeft grote maatschappelijke gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Door het coronavirus in te dammen en onder controle te krijgen kan de samenleving langzaam weer haar normale vorm aannemen en kan de economische schade zo veel mogelijk beperkt worden. CoronaCheck Scanner is bedoeld om het coronatoegangsbewijs in CoronaCheck of een papieren coronatoegangsbewijs dat door personen getoond wordt aan een controleur te scannen en zo te bepalen of iemand toegang krijgt tot een bepaalde locatie. Door alleen toegang te verlenen tot bepaalde locaties aan personen die kunnen aantonen dat zij recentelijk negatief getest zijn op het coronavirus kunnen verdere besmettingen met het virus voorkomen worden.

CoronaCheck Scanner biedt geen bescherming tegen het coronavirus

Het scannen van een coronatoegangsbewijs geeft aan dat de persoon op het moment van testen niet besmet was met het coronavirus. Dit geeft echter geen volledige garantie dat de betreffende persoon op het moment van het scannen van de QR-code met CoronaCheck Scanner anderen niet kan besmetten met het coronavirus.

Privacy

Met de inzet van CoronaCheck Scanner worden geen persoonsgegevens vastgelegd. CoronaCheck Scanner heeft permissie nodig voor het cameragebruik van het apparaat van controleur. Deze permissie is nodig om het coronatoegangsbewijs, in de vorm van een QR-code, te scannen. Zonder permissie kan de gebruiker de app wel installeren, maar niet gebruiken om een het coronatoegangsbewijs, in de vorm van een QR-code te scannen.

Doelbinding

CoronaCheck Scanner wordt gebruikt om toegang tot een bepaald evenement of bepaalde locatie te reguleren door te controleren of iemand beschikt over een coronatoegangsbewijs. Dit is alleen mogelijk indien een persoon een negatieve testuitslag van een aangesloten testuitvoerder heeft ontvangen en vervolgens een coronatoegangsbewijs heeft gegenereerd. Het is niet toegestaan om bij gebruik van CoronaCheck Scanner een coronatoegangsbewijs dat wordt getoond op enige manier vast te leggen, waaronder maar niet beperkt tot: het maken van een screenshot. CoronaCheck Scanner mag enkel en alleen worden gebruikt om een coronatoegangsbewijs te lezen. Het opslaan of bijhouden van de coronatoegangsbewijzen die aan een controleur worden getoond is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Beveiliging

Er is bij gebruik van CoronaCheck Scanner sprake van beveiligde communicatie doordat gebruik wordt gemaakt van Transport Layer encryptie (TLS), Public Key Infrastructure (PKI) en certificate pinning. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van transport encryptie (TLS) voor alle verbindingen in combinatie met certificaten van de Nederlandse Public Key Infrastructure (PKI) Overheid en certificate pinning. Dit laatste betekent dat CoronaCheck Scanner alleen contact maakt met servers die certificaten hebben die uitgegeven zijn door de PKI Overheid.

Daarnaast worden belangrijke configuratie bestanden (waarin bijvoorbeeld de werking van de app beïnvloed kan worden) digitaal getekend. Ook hiervoor worden (alleen) certificaten gebruikt (en geaccepteerd) die door onder toezicht van de Nederlandse PKI Overheid uitgegeven zijn.

Functioneren van CoronaCheck Scanner

CoronaCheck Scanner is met grote zorg ontworpen. VWS werkt hard om de app zo goed mogelijk te laten functioneren en ontwikkelt daarom zorgvuldig door. Ondanks deze inspanning kan VWS niet garanderen dat CoronaCheck Scanner foutloos of zonder onderbreking functioneert. Het zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat CoronaCheck Scanner een QR-code niet goed kan lezen.

U gaat er, door deze gebruikersvoorwaarden te accepteren, mee akkoord dat CoronaCheck Scanner niet foutloos functioneert, tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar kan zijn, meldingen door u niet, niet tijdig en/of niet volledig worden ontvangen.

Heeft u een vraag of klacht over CoronaCheck Scanner of wilt u een storing melden? Kijk voor meer informatie op de website van CoronaCheck.

Aansprakelijkheid

VWS is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt door het gebruik van CoronaCheck Scanner. VWS aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de app ontsloten worden.

VWS kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de app staken of de inhoud aanpassen (zie ook onder 13).

VWS is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de app.

Intellectueel eigendomsrecht

U verkrijgt hierbij een gebruiksrecht op het gebruik van CoronaCheck Scanner. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, opzegbaar, niet sub-licentieerbaar. De app en alle teksten en afbeeldingen in de app en de software in de app zijn eigendom van VWS.

Wijzigen van de voorwaarden

VWS kan de voorwaarden wijzigen als VWS dat noodzakelijk vindt. De datum en de versie die geldig is op het moment dat u de voorwaarden accepteert, staan onderaan de voorwaarden. Als u na de installatie het niet eens bent met de (wijziging van de) voorwaarden dan dient u CoronaCheck Scanner te de-installeren.

Beëindigen van CoronaCheck Scanner

Het controleren van coronatoegangsbewijzen om toegang te verstrekken is een tijdelijke crisismaatregel. Dat betekent dat niet voorspeld kan worden wat er precies gaat gebeuren. Daarom kan VWS op ieder moment beslissen om het gebruik van CoronaCheck Scanner te stoppen. Wanneer dit gebeurt, wordt u daarover geïnformeerd via de website van CoronaCheck.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil met VWS in verband met deze voorwaarden of het gebruik van CoronaCheck Scanner zal worden beslecht door de rechtbank in Den Haag.

Overig

Wanneer een deel van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, heeft dat geen effect op de rest van de voorwaarden. U stemt ermee in dat, wanneer VWS geen gebruik maakt van de in deze voorwaarde weergegeven rechten, dit niet als afstand van diens rechten kan worden opgevat.

Contact

Indien u een vraag of klacht over CoronaCheck Scanner heeft, kijk dan voor meer informatie op de website van CoronaCheck.

Versie 1.2.

Laatste update: 3 Juni 2021.