Toegankelijkheids­verklaring

De CoronaCheck-app moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daar is vanaf het eerste ontwerp rekening mee gehouden – met behulp van experts en ervaringsdeskundigen. We proberen dit bij elke update te verbeteren.

Toch kan het zo zijn dat de app misschien op bepaalde punten niet goed toegankelijk is. Kun je de app niet goed gebruiken? Meld dat dan via helpdesk@coronacheck.nl.

De CoronaCheck-app volgt de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 op niveau AA, zoals opgenomen in Europese standaard EN 301 549. Als deze Europese standaard wordt bijgewerkt met specifieke richtlijnen voor mobiele applicaties, zullen we deze volgen.

Toegankelijkheidsverklaring

Zo zorgen we voor een toegankelijke CoronaCheck(-app)